ODD

Návrh rekonštrukcie jednej z najvýznamnejších budov v meste bol uchopený s absolútnou úctou k pôvodnému zámeru. Riešenie zachovalo a opravilo všetky kvalitné aspekty jestvujúceho objektu, pričom pridalo niekoľko nových funkcií, ktoré budovám umožňujú byť plnohodnotne využívané vzhľadom na dnešné nároky. Najdôležitejším zásahom bola zmena prízemia na otvorený priestor s pasážou, ktorá zrovnoprávňuje dnes veľmi zanedbanú Nedbalovu ulicu. Úpravou jadra je možné využívať celú fasádu budovy na prísun denného svetla. Kultúrne centrum je presunuté do podzemia, s lepším technickým zázemím a užívaním. Nadstavba budovy reaguje na dôležitosť umiestnenia v starom hradobnom vale a vzťah k susedným budovám. Členením a výrazom splýva s pôvodnou fasádou pričom prináša novú, verejne prístupnú, strešnú terasu pre obyvateľov mesta.

 • Klient
 • Súkromný investor
 • Typ projektu
 • Polyfunkčný objekt, vyzvaná architektonická súťaž - 1. miesto
 • Autori
 • Ing. arch. Tomáš Čechvala
  Ing. arch. Ondrej Zajac
  Ing. arch. František Ščury
  Ing. arch. Marián Kolimár
 • Lokalita
 • Bratislava
 • Rozloha
 • 11 588,55 m2