LLC

Zodpovednosť a dôraz na kvalitu, aj to zhmotňujú nové priestory firmy Lucron. Pri návrhu interiéru bolo dôležité vytvoriť priestor, ktorý má svoj charakter. S ktorým sa viete identifikovať. Vloží do vás otlačok.

Architekti sa v tomto prípade zamerali nielen na výber materiálov, ale aj na technické detaily, možno na prvý pohľad nevideteľné. Vznikla tak kompozícia montovaných prvkov, ktoré do seba prirodzene zapadajú a svojou jednoduchou, prirodzenou farebnosťou vytvárajú kulisu denného života. Určitá ľahkosť je v momente čitateľná. Vstupná časť priestoru navodzuje “prvý dojem” nastavením zrkadla prichádzajúcim. V druhom pláne sa odkrývajú útroby a ďalšie vrstvy priestoru. Všetko má svoje miesto, všetko má svoj priestor.

Kancelárie Lucron sú rozdelené na dve časti. Severná časť vytvára radením kancelárií tradičnú formu kancelárskeho života. Možno s výnimkou prebiehajúceho “objektu” vnútorného jadra, v ktorom sú zahalené všetky servisné plochy.

Južná časť priestoru je celkom iná. Veľkorysosť priestorov nie je samoúčelná. Je tu cieľavedome aplikovaná teória flexibilnej kancelárie. Dominantné sú veľké pracovné stoly na konzultáciu prebiehajúcich projektov. Dalším výrazným prvkom sú v tejto časti priestoru, manažérske kancelárie tzv. domčeky. Vytvárajú fixné ostrovy v priestore a symbolizujú jednotlivé oddelenia vo vnútornej štruktúre firmy.

Príjemné pracovné prostredie dotvárajú materiály s kvalitnou akustikou a autonómne osvetlenie. Ako celok, interiér symbolizuje nové napredovanie a rozmer firmy Lucron.

 • Klient
 • Lucron Group, a.s.
 • Typ projektu
 • Administratívne priestory_interiér
 • Autori
 • Ing. arch. Tomáš Čechvala
  Ing. arch. Ivana Opavská
 • Lokalita
 • Bratislava - STEINERKA Business Center
 • Rozloha
 • 1 500,00 m2