RED BRIDGE

RED BRIDGE je polyfunkčná budova situovaná v Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Pôdorys objektu je flexibilný, s minimálnym jadrom. Architektonické riešenie podporuje funkčnú náplň objektu svojou jednoduchou čitatelnosťou. V pozadí stavby sa týči “Červený Most”, ktorý vytvára orientačný bod – dominantu v úzkom okolí. Architektonický návrh sa nesnaží tejto dominante konkurovať, ale skôr prispôsobiť. Nepravidelné použitie plných panelov na fasádach predchádza monotónnosti riešenia. Plná plocha je v kontraste s čírym presklením a v priestore odhaľuje priehľad na Červený most, postupne. Objekt Red Bridge má ambíciu vytvoriť jeden z nástupných bodov do územia.

  • Klient
  • Súkromná osoba
  • Typ projektu
  • Polyfunkčná budova
  • Autori
  • Ing. arch. Tomáš Čechvala
  • Lokalita
  • Bratislava, Železná studnička
  • Rozloha
  • 17 261,00 m2