TEHELŇA

Riešené územie sa nachádza v Devínskej Novej Vsi. V neďalekej blízkosti sa nachádza logistický park CTPark Bratislava, ktorý výrazne ovplyvňuje súčasný charakter územia. Z východnej strany pozemok ohraničuje pôvodná štruktúra rodinných domov.

Hlavnými prioritami návrhu je pretvorenie zvyškového “brown-fieldu” (pozemok bol v minulosti súčasťou komplexu tehelne) na štruktúru prímestského charakteru, kde bude dominovať funkcia bývania v kombinácii s občianskou vybavenosťou.

Zámer počíta s umiestnením dvoch samostatných objektov s označením A a B. Objekty sú orientované tak, aby vytvárali akusticko – vizuálnu bariéru medzi priemyselnou zónou a zvýšili tak kvalitu bývania pre pôvodnú štruktúru rodinných domov v neďalekej blízkosti. Objemy hmôt sa medzi sebou uzatvárajú do “L” štruktúry. Vo vzniknutom vnútrobloku sa nachádza centrálna zelená plocha s parkovým charakterom slúžiaca nielen obyvateľom bytového komplexu, ale aj ostatným obyvateľom Devínskej Novej Vsi.

  • Typ projektu
  • Obytný súbor v Bratislave
  • Autori
  • Ing. arch. Tomáš Čechvala
    Ing. arch. Filip Galko
    Ing. arch. František Ščury
  • Lokalita
  • Bratislava